Borttagning av kammare utan driftstörning

På Kristianstads Stora Torg hade med stor sannolikhet en fontän över tid orsakat att en fjärrvärmekammare under torget vattenfyllts. Ett säkert underhåll utan driftstörningar var ej längre möjligt och en plan etablerades för borttagning av hela kammaren. Proco Services kontaktades för att bistå i arbetet genom att både blockera ledningarna runt kammaren och att ansluta bypass-ledningar för fortsatt leverans av värme och varmvatten till de centrala delarna av Kristianstad.

Efter mycket god planering tillsammans med C4 Energi genomförde Proco Services 6st blockeringar i storlek DN250 till DN400 samt anslutning av bypass-ledningar. Därefter kunde ett säkert underhåll påbörjas, inklusive borttagning av den 29ton tunga kammaren. Hela arbetet kunde genomföras utan tömning av systemet och utan störningar för Kristianstads fjärrvärmekunder. Titta gärna på vår film:
Borttagning av fjärrvärmekammare >

 

Proco Services teknik underlättar borttagning av fjärrvärmekammare i Kristianstad.

Proco Services teknik underlättar borttagning av fjärrvärmekammare i Kristianstad.