Blockering

Vi utför blockering av trycksatta ledningar som möjliggör smidiga och kostnadseffektiva underhållsarbeten.

 

Fördelar med blockering

– Minskar kostnaderna betydligt jämfört med traditionella metoder
– Sparar tid i reparations- och underhållsarbete
– Eliminerar miljöskadliga utsläpp och rörskador till följd av trycksänkning
– Skyddar distribution till kunder, inklusive sjukhus- och industrimiljö

 

Teknisk specifikation

– Storlek rör DN10 – DN800
– Temp -10˚upp till +120 ˚C
– Tryck max 24 bar

 

Typ av rör

Gjutjärn, segjärn, stål, rostfritt, koppar, PE, betong m.fl.

 

Typ av medium

Vatten, hetvatten, ånga, tryckluft, gaser, lut, slam, glykol, alkalier, oljor m.fl.

 

Utförande

En stos svetsas eller skruvas med bygel på röret som ska blockeras. Sedan monteras en arbetsventil

 

…och därefter en borrigg och en drivutrustning, till exempel en elmotor eller en pneumatisk motor. Nu är det förberett för att gå ner och borra i röret. Vi stänger ventilen och monterar av borriggen.

 

Sedan monteras ett blockeringsverktyg på ventilen. En så kallad blockeringskropp förs genom ventilen ner i röret, kroppen expanderas och flödet stängs av. Därefter är det förberett för att utföra det arbete kunden vill ha.

 

När kundens arbete är avslutat släpper vi på flödet igen, för upp blockeringsverktyget och stänger ventilen. Vi avslutar med att försluta stosen genom att montera en plugg i stosen och demontera anborrningsventilen.

 

…samt att säkra förslutningen av stosen med lämplig metod.

…samt att säkra förslutningen av stosen med lämplig metod.

 

Exempelvideo

Blockering med Ravetti-system >