Blockering av ledningar med tryck upp till 24 bar och 120˚C

För att bli ännu bättre på att tillgodose våra kunders önskemål och krav har vi utökat vår verktygskapacitet, både till antal men även med en rejäl prestandaökning. Vi kan idag erbjuda blockering av ledningar med tryck upp till 24 bar och 120˚C med en hjälp av en ny generation blockeringsverktyg. Samtliga 24 bars verktyg har inbyggda bypass-ventiler vilket möjliggör anslutning av bypass-ledning mellan två blockeringsställen. Därmed kan reparationer och utbyggnad av exempelvis fjärrvärmenät eller underhåll i industrianläggningar ske utan störningar för abonnenter eller stopp i produktionen.

 

Aktivering av Proco Services DN200-verktyg på fjärrvärme.

Aktivering av Proco Services DN200-verktyg på fjärrvärme.

 

Proco Services 24bars-verktyg under test med 40 bars vattentryck hos Ravetti i Italien.

Proco Services 24bars-verktyg under test med 40 bars vattentryck hos Ravetti i Italien.