MKB bytte undercentraler för värme och vatten i bostadsområde

Hyresgästerna märkte inget när värmecentraler kopplades in

Stadsdelen Augustenborg i Malmö byggdes 1948–1950 och omfattar cirka 40 fastigheter.
När det kommunala bostadsbolaget MKB bestämde sig för att energieffektivisera och byta
de 46 undercentraler för värme och varmvatten som finns i området kontaktade man Proco Services. Genom att blockera ledningarna medan arbetet pågick behövde man inte tömma ledningarna. Det betydde även att man inte behövde gå in i varje enskild lägenhet och lufta elementen när arbetet var slutfört.

Liknande projekt har genomförts tillsammans med fastighetsbolaget Familjebostäder
i Stockholm.

Anborrning

För att förbereda inkopplingen på det nya värmesystemet görs först en anborrning.

 

Ytterligare en anborrning har utförts på kylsystemet som också ska bytas ut och därför förbereds för att det nya systemet ska kopplas på.

 

 

Blockering

 Tappvattenledningen blockeras vid dragningen av den nya ledningen. De boende i Augustenborg är inte påverkade av att arbetet pågår.

Tappvattenledningen blockeras vid dragningen av den nya ledningen. De boende
i Augustenborg är inte påverkade av att arbetet pågår.

 

 

 Som en förberedelse för bytet av undercentraler blockeras sekundärvärmeledningarna.

Som en förberedelse för bytet av undercentraler blockeras sekundärvärmeledningarna.